učební pomůcky pro výuku automatizace

Naše výrobky

Nabízíme vybavení školních laboratoří technickými prostředky pro praktickou výuku Automatizační techniky

Systém EDUtec

EDUtec představuje soubor prostředků vyvinutý pro praktickou výuku PLC. EDUtec se již mnoho let úspěšně provozuje na řadě českých a slovenských škol technických směrů. Projekt EDUtec nabízí optimální zavedení moderních automatizačních prostředků do výuky. EDUtec není pouze programovatelný automat, nýbrž komplexní soubor učebních pomůcek, výukových materiálů, školení a dalších služeb umožňujících okamžité zařazení programovatelných automatů do výuky.

Modely procesů EDU-mod

Praktická cvičení s PLC je optimální provádět, z hlediska kvality výuky, na reálné technologii. V podmínkách školních laboratoří to z pochopitelných důvodů není možné, řízené procesy se nahrazují modely různých typů. Systém EDU-mod je soubor elektronických modelů procesů pro učebny automatizace. Původně vznikl jako doplněk výukového systému EDUtec, ale je vhodný pro libovolný regulační systém s 24voltovou logikou I/O.