Řízení modelu mísicí jednotky

tutoriál

Tutoriál porogramování PLC systémů

Řízení modelu mísicí jednotky

Úkol této kapitoly:

  • založit nový projekt
  • připravit Alias vstupů a výstupů
  • vytvořit program pro řízení modelu mísicí jednotky
  •  program odladit

Zadání úlohy

  • vytvořte projekt pro řízení modelu mísicí jednotky
  • k realizaci programu použijte libolný programovací jazyk
  • zadání úlohy v pdf formátu můžete stáhnout zde
  • připravte pomocí WebMakeru jednoduché webové rozhraní pro zobrazení aktivity snímačů a akčních členů

Založení projektu a vytvoření Aliasů I/O

Do naší projektové skupiny standardním způsobem přidáme nový projekt se stejnou konfigurací jako u předchozího projektu. 

Založíme program, nazveme ho např prgMix1 a zvolíme jazyk LD

Program přeložíme, vyšleme do PLC a spustíme režim RUN.

Dalším krokem bude mapování I/O a vytvoření Alias. Začneme s výstupy, zapíšeme jejich Alias. Po zápisu do SV1 se začne plnit tank č.1, sledujeme aktivitu vstupů a zapíšeme Alias snímačů hladiny H3, H2 a H1. Stejným způsobem namapujeme snímače v tanku č.2 a č.3.

Výsledek může vypadat jako na přiloženém obrázku

Řízení napouštěcích solenoidových ventilů

Část programu pro řízení ventilů SV, SV2 a SV3 je velice jednoduchá. Můžeme například použít 3 RS klopné obvody řízené odpovídajícími snímači hladiny. Možné řešení vidíme na obrázku

Řízení vypouštěcích ventilů a mixéru

Vypouštěcí ventil SV4 se otevírá po aktivaci hladinoměru H7. Po vypuštění všech tanků se zavře. Opět můžeme použít klopný obvod s odpovídající logikou nastavovacího a nulovacího vstupu.

K vypuštění mísicí nádoby můžeme použít časovač TP, který po spuštění náběžnou hranou na vstupu IN generuje impuls s délkou danou předvolbou. Časovač spustíme okamžikem vypnutí ventilu SV4, který vyhodnotíme funkčním blokem F_TRIG. 

Pokračování
V příští kapitole tutoriálu zůstaneme u modelu mísicí jednotky systému EDU-mod  a vyřešíme složitější zadání, včetně vizualizace WebServerem

Dotazy k této kapitole pište do formuláře v úvodu tutoriálu.