založení projektu

tutoriál

Tutoriál porogramování PLC systémů

Založení projektu v prostředí Mosaic

Integrované vývojové prostředí Mosaic sdružuje množství nástrojů pro tvorbu a ladění programů pro řídicí systémy z produkce firmy Teco a.s. Kolín.
Programy pro řídicí systémy se skládají z jednotlivých souborů, z nichž některé jsou tvořeny automaticky jako výsledek práce specializovaného nástroje a některé vytváří programátor.
Všechny programy pro PLC musí být v prostředí Mosaic součástí nějaké skupiny projektů. Ta může obsahovat jeden nebo několik projektů pro jednotlivé řídicí systémy. Každý projekt obsahuje všechny soubory a informace potřebné pro naprogramování jednoho řídicího systému.

Náš první úkol:

  • Založit projektovou  skupinu
  • vytvořit projekt včetně konfigurace použitého HW
  • založit program v jazyku LD

Spustíme vývojové prostředí kliknutím na zástupce systému MOSAIC. Jako první se objeví okno s informací o verzi prostředí

Nejnovější verze prostředí Mosaic je k dispozici na stránkách společnosti Teco,a.s

Pro systém EDUtec je prostředí Mosaic zdarma

Potvrdíme a spustí se wizard, který nás provede založením projektu.
Nejprve se objeví okno, které nás vyzve k založení, případně otevření projektové skupiny. Vybere cílovou složku (implicitně MosaicApp) a zvolíme název skupiny – např. ProjectGroup1.

Nyní je třeba založit první POU typu PROGRAM a zvolit si programovací jazyk.
Důležité:
jméno programu musí být unikátní, nesmí se shodovat se jménem projektu, projektové skupiny a instance programu!!!

Nazvěme naší POU např prgMain a zvolme jako programovací jazyk Ladder Diagram(LD)

Posledním krokem, který nám wizard nabídne, je vytvoření instance a přiřazení programu určité úloze (Task). Základní úloha je cyklická, kdy se načítají vstupy, vykonávají instrukce programu, obsluhují se výstupy a na závěr se řeší další specifické činnosti. Tato úloha je povinná, ale existují i další možnosti.

Každý software potřebuje ke svému životu odpovídající hardware. Mosaic nám připravil v I/O konfigurátoru implicitní sestavu, kterou musíme změnit.

Je to velmi jednoduché. Na pracovní ploše Mosaic zcela vpravo je okno I/O konfigurátoru, kde vidíme naši HW sestavu. Klikneme na ikonu „Založit novou konfiguraci“ (ikona vlevo nahoře) a objeví se nám nabídka základních jednotek – zvolíme CP-2007.  Na této kartě můžeme dělat další nastavení vlastností systému, parametrů I/O, ale to si necháme do dalších kapitol. Projekt v nabídce Soubor uložíme příkazem Uložit vše a je pro dnešek hotovo.

Pokračování
V příští kapitole tutoriálu  vytvoříme program pro realizaci jednoduchého kombinačního algoritmu. Využijeme založený projekt, naprogramujeme algoritmus v několika jazycích, navážeme komunikaci s PLC, případně simulátorem a program odladíme.

Dotazy k této kapitole pište do formuláře v úvodu tutoriálu.