Řízení modelu posuvové jednotky

tutoriál

Tutoriál porogramování PLC systémů

Základní algoritmus řízení modelu posuvové jednotky

Úkol této kapitoly:

  • založit projekt s danou HW konfigurací
  • zjistit mapování vstupů/výstupů
  • nastavit potřebné aliasy
  • vytvořit program v LD
  • program odladit
Zadání úlohy
Režim 1:
Sestavte program pro řízení modelu posuvové jednotky v následujícím režimu:
Po stisku tlačítka START se suport rozjede vpřed směrem ke K4, kde se zastaví a okamžitě se rozjíždí zpět. Cyklus končí po dojetí na K1, může být také kdykoli ukončen stiskem tlačítka STOP.
Režim 2:
Od režimu 1 se liší rychlostí při pohybu vpřed. Mezi snímači K2 a K3 jede suport pracovní rychlostí (EM3=1). 

Založení nového projektu

Spustíme vývojové prostředí Mosaic a využijeme projekt vytvořený v minulé lekci. Je uložený v záložce Předchozí projekty

Z menu Soubor vybereme Nový, projekt pojmenujeme a vytvoříme stejnou konfiguraci jako v minulé kapitole.

Založíme program, nazveme ho např. prgPosuv, zvolíme jazyk LD a deklarujeme instanci programu.

Projekt přeložíme a spustíme režim RUN. Dalším krokem je mapování vstupů/výstupů a vytvoření Alias.

Vytvoření Alias

Začneme mapováním výstupů. Vybereme libovolný digitální výstup a ve sloupci DATA zapíšeme 1 a potvrdíme. Přitom sledujeme funkci přípravku. Jakmile se rozsvítí LED některého aktoru, zapíšeme Alias.

Dalším krokem je mapování vstupů. START a STOP zjistíme stiskem některého z tlačítek modulu EDUtec. Koncové snímače polohy aktivujeme po rozjezdu suportu. Doporučuji zapnout EM1 a EM3 – tím rozjedeme suport vpřed a budeme mít čas na sledování aktivace příslušných vstupů. Zapíšeme Alias a výsledek může vypadat jako na obrázku (záleží na vaší konfiguraci a připojení modelu

Program pro pohyb vpřed

Kontaktní schéma vidíme na obrázku. Rozpínací kontakt K4 a STOP slouží k zastavení pohybu, Paralelní řazení EM1 k tlačítku START slouží jako tzv, přídržný kontakt.

Program pro pohyb vzad

Přidáme další příčku příkazem Vytvořit obvod za (z lokálního menu pravého tlačítka myši). a stejným postupem vytvoříme obvod pro řízení pohybu zpět.

Můžeme přeložit, nahrát do PLC a vyzkoušet funkčnost.

Program pro řízení rychlosti

Na závěr přidáme další obvod pro řízení rychlosti. Využijeme výstup EM3

EM3 = 0 ….. rychloposuv

EM3 = 1 …… pracovní posuv

EM3 spíná na K2 pouze při pohybu vpřed – proto sériový kontakt EM1.

 

Program je kompletní – můžeme přeložit, vyslat do PLC, spustit RUN a odladit.

Použití RS klopných obvodů

V našem příkladu jsme paměťové funkce realizovali přídržnými kontakty. Osobně k těmto účelům preferuji klopné obvody, které z principu paměťovou funkci mají. Mosaic ve své knihovně nabízí 2 typy klopných obvodů, které se liší jen prioritou vstupu S a R.

V našem příkladu použijeme pro každý výstup jeden klopný obvod, kterému nastavíme podmínky pro zapnutí a vypnutí

Vyjdeme z našeho programu, kde zakomentujeme 

všechny příčky – pravé tlačítko myší a příkaz Zakomentovat obvod

Připravíme si tři prázdné příčky (vložit obvod za) a z nástrojové lišty vybereme zelenou ikonu Vložit box a umístíme ho do prvního obvodu. Tím vyvoláme Editor boxu, vybereme Čítače/časovače a zvolíme RS klopný obvod. Musíme mu dát jméno – instanci. 

Důležité
Klopné obvody musí mít unikátní jména. 

Pokud pojmenujete dvě a více instancí stejně, nebude program fungovat správně


Náš program vidíme na obrázku, po překladu, nahrání do PLC a spuštění musí fungovat stejně jako předchozí verze s přídržnými kontakty. Je věcí programátora a jeho preferencí, kterou metodiku zvolí

Archivace projektové skupiny

Nezapomeneme na základní pravidlo programátora:

zálohuj, zálohuj, zálohuj a vytvoříme archiv projektové skupiny.

Pokračování
V příští kapitole tutoriálu zůstaneme u modelu hydraulické posuvové jednotky systému EDU-mod a do našeho programu přidáme časové funkce.

Dotazy k této kapitole pište do formuláře v úvodu tutoriálu.